Limited Şirket Nedir?

limited şirket kurmak

Limited Şirket Nedir? Kurmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Limited şirketleri, günümüzde kurulabilecek şirketlerin bir türüdür. Şirketler anonim, limited, komandit, kollektif ve kooperatif şirket olarak kurulabilir. Öncelikle limited şirketi tanım olarak bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı altında kurulan şirketlerdir. Bu tip şirketlerin esas sermayeleri bellidir ve bu sermaye, esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Kanunen her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen limited şirketleri sadece sigortacılık ve bankacılık faaliyetleri gösteremezler.

Limited şirketlerinde ortak sayısı 1 ile 50 arasında değişmektedir. Bu ortaklar şirketin genel borcundan sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri sermaye kısmından sorumludurlar. Aynı zamanda şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmelidirler.

Limited şirketlerinde gerçek sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutulur. Ortaklar ve koydukları sermaye ile ilgili tüm bilgiler bu pay defterlerinde tutulur. Ortaklar istedikleri zaman pay defterlerini inceleyebilme hakkını sahiptirler.

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre limited şirketi kurmak için gerekli minimum sermaye tutarı 10.000 TL’dir. Her ortak minimum 25 TL değerinde sermaye ile giriş yapabilir ve payları 25 TL’nin katları olacak şekilde artabilir.

Limited şirketlerinde yönetim ve temsil hakları temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Bu sözleşmeye göre müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortak temsil ve yönetim hakkını alabilir ya da üçüncü bir kişiye devredebilirler.

Bu tür şirketlerde ticaret unvanları tacirin kimliği ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilere yanlış bilgi aktaracak şekilde düzenlenemez. Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın ve eksiksiz olarak sadece Bakanlar Kurulu Kararı ile unvana eklenebilir. Diğer bir önemli husus ise ticaret unvanında işletme konularından en az biri yer almalıdır ve bu konunun kısaltılması yapılamaz.

Şirketlerin bir alt dalı olan limited şirketleri de vergiye tabiidir. Kurumlar Verisi oranı matrahının %20si olarak belirlenmiştir. Detaylı bir bilgi olarak ise bu tarz şirketler kar payı dağıttıklarında dağıttıkları kar payı üzerinden %15 oranında Gelir Vergisi stopajı yapmakta zorunludurlar.

Limited Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe
 • Kuruluş Bildirim Formu
 • Mersis üzerinden hazırlanmış Noter tasdikli ana sözleşme (3 nüsha) (İmza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.)
 • Müdürlerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 • Sermayenin on binde dördünün Rekabet Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan hesabına yatırıldığını gösteren tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontu
 • Pay bedellerinin kanunda veya ana sözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu
 • Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)
 • Vesikalık Foto

Joker Ofis olarak paylaşımlı ofis, sanal ofis ve hazır ofis imkanları ile siz şirket kurucular ve şirket sahiplerinin her daim yanındadır. Joker ofis olarak hizmetlerimizden yararlandığınız sürece kullanabileceğiniz servislerimiz ise, posta ve kurye takibi, sekretarya, telefon numarası tahsisi, toplantı odası, sınırsız fiber hızda internet, otopark, ofis çalışma saatleri boyunca sıcak/soğuk içecek servisidir. Bütün ofisimiz ve mobilyalarımız günlük temizlik ile yüksek hijyen altında sizleri beklemektedir. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN! 0 850 724 00 40 https://www.jokerofis.com/iletisim

Join The Discussion

Search

March 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

April 2024

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 People
0 Children
Pets
Size
Price

Compare listings

Compare
TEKLİF AL

  Formu göndererek; Aydınlatma Beyanı'nı ve
  Açık Rıza Onayı'nı kabul etmiş sayılırsınız.